Serveis Mannam Facilities Servei de Projectes | Mannam Facilities Servei de Consultoria | Mannam Facilities Servei de Facility services and management | Mannam Facilities Servei de OWLS | Mannam Facilities Servei de Neteja | Mannam Facilities Servei d'Auxiliars | Mannam Facilities Servei d'Energia | Mannam Facilities Servei Manteniment | Mannam Facilities

Servei de Manteniment | Mannam Facilities

MANTENIMENT

A través d'un Facilities Management ens convertim en l'únic interlocutor del client per integrar i gestionar tots els serveis que aquest necessita per al seu funcionament diari: tant els relacionats amb les instal·lacions tècniques dels edificis que ocupa, com la de tots els serveis complementaris que requereixi per al correcte desenvolupament de la seva activitat i el confort del seu personal.

Mannam Facilities gestiona i porta a terme els serveis de manteniment integral d'equips, instal·lacions o immobles.

Manteniment preventiu (operacions planificades)
Manteniment predictiu (anticipació d'intervenció per control i anàlisi)
Manteniment correctiu (atenció i solució d'avaries en menys temps)
Manteniment conductiu (conducció de les instal·lacions)
Manteniment normatiu (d'acord amb la normativa vigent)

SECTORS RELACIONATS

ADM. PÚBLIQUES

BANCA I ASSEG.

DIST. COMERCIAL

RESIDENCIAL

CLIENTS